Døgnvakt 93043650

En begravelse/bisettelse kan oppleves som svært kostbar. Vi ønsker med dette å sette våre kunder inn i hva som ligger bak en faktura etter endt oppdrag. 


Flere av postene på en faktura er direkte utlegg til leverandører (avisannonser, blomster, solist osv.), andre poster innebærer kjøp av varer (kiste, blomster, donasjonskasser, forbruksmateriell, osv.)
 NAV gir en behovsprøvd gravferdsstønad på inntil kr. 23990,-, basert på avdødes siste ligningspapirer. (Dette forutsetter at avdødes formue er mindre enn
kr. 23990,-)   Se NAV sine nettsider for utfyllende informasjon. Vi er behjelpelige med å sende søknad.

 

 

                                               PRODUKTER  OG  PRISER

    Produkt og tjeneste                                                       Uten seremoni          Enkel seremoni     Standard seremoni 
    Stell, nedlegg og kiste     Kiste, pute, dyne og svøp     Fra                         4400,-    Fra                        6200,-    Fra                      6200,-  
    Stell og nedlegg i kiste          Fra                         1150,-    Fra                         1150,-    Fra                      1150,-  
    Transport                         Bringing av kiste                                                          0,-                                        0,-    Fra                         630,-  
    Transport av avdøde til          seremonisted                                                            0,-                                        0,-                                      0,-  
    Transport av utstyr/mann-     skap til seremonisted                                                                                           0,-                                      0,-  
    Transport av avdøde til          gravlund / krematorium                                  2399,-                                 2399,-                               2399,-  
     Seremonien                     Mannskap til seremonien                                                                               3560,-                               5560,-  
    Pynt til seremonien                                                              Fra                         600,-    Fra                    1800,-  
    Program til seremonien                                                      Bruker salmebok            Fra                      1140,-  
    Kistedekorasjon                                                                    Fra  (3 stk roser) 150,-     Fra                      800,-  
    Honorarer                        Avgiftspliktig honorar           Fra                            908,-    Fra                        1816,-    Fra                      1816,-  
    Avgiftsfritt honorar               Fra                         1225,-     Fra                        2470,-   Fra                      2470,-  
    Annet                                Hygieneutstyr                                                               0,-                                        0,-                                      0,-  
   Dødsannonse på internett                                                                                 500,-                                 500, - 
    Sum                                          Fra                     10 082, -   Fra                   18 845,-    Fra                 24 465,- 

 

Transportstøtte fra NAV kan tilkomme ved lengre transport distanser. Denne søknad ordnes av Byrået. Da betales kun en egenandel på kr. 2399,-
 

 Dette er våre priser (pr. 1/9-2019)

Standardposter:

Administrasjonskostnader (påkrevede dataprogram, telefon, kontormateriell, kjøring osv.) kr. 2395,-.
Honorar (samtalen med pårørende) kr. 2470,-. (mva. fri)
Assistanse seremonidagen kr. 5560,-. (mva.fri)


Andre priser:

Avisannonse ca. kr. 1500 - 2000,-. (Aftenposten ca. dobbel pris av lokalavisene)
Takkeannonse ca. kr. 356 - 1030,-.
Kiste kr4400,- - 44600,-. Eks: Standard hvit kiste kr. 8310,-. Trehvit kiste kr 9915,-.
Klargjøring av kiste kr. 0,- - 830,-
Forbruksmateriell/utstyr i kiste kr. 1365 -2050,-. (forbr.materiell ved stell/nedlegg i kiste, klær, pute, teppe osv.)
Sanghefter med motiv 50 stk. kr. 940,- deretter kr 8,- pr. stk.
Sanghefter med bilde 50 stk. kr. 1140,- deretter kr 9,- pr. stk.
Sanghefter eksklusive 50 stk. fra kr. 2020,-
Transport kr. 2399,- (egenandel. NAV dekker transport over 20 km. Mva. fri)
Solist/musiker fra kr. 2000,-.
Kondolanseprotokoll kr. 320,-.
Donasjonskasse, engangs kr. 125,- pr stk.
Stell og nedlegging i kiste kr. 998,- (mva.fri)
Assistent ved stell og nedlegg kr. 690,- (mva.fri)
Levende lys, kirke Fra kr. 140,-. (Eggedal kirke/Åmot kirke kr 480,- pga. mange lys)
Ventetegn eksklusivt (trekors) med navnskilt kr. 710,-
Opprette minneside på nett kr. 0,-

 

Alle begravelsesbyråer er forpliktet til å gi prisoverslag på oppdrag

 Minimum og maksimumspriser i henhold til prisforskriften:

  Produkt/tjeneste                         Minimum kr.                       Maksimum kr.           
  Kiste komplett                                                                 4 400,-                           44 600,-
  Nedlegg i kiste                                                                    998,-                              1 688,-
  Transport x 1                                                                   2 399,-                              2 399,-
  Seremoni mannskap                                                      3 360,-                              5 560,-
  Salmeark 50 stk .                                                               940,-                              2 020,-
  Byråets honorar                                                            1 885,-                              2 470,-
  Administrasjonskostnader                                           1 380,-                              2 395,-
  Annonse Bygdeposten               (75mm) (150mm)                                                             1 556,-                              3 112,-
  Pyntedekorasjoner i                   kirke/seremonirom                                                           800,-                              1 800,-

  Levende lys                                 

                                     140,-                                 480,-
                     Totalt                                                         17 858,-                           66 524,-
  Full behovsprøvd stønad    fra   NAV                                                                             - 23 990,-                         - 23 990,- 
                     Totalt                                                                   0,-                           42 534,-
  I dette tilfelle, et restbeløp            som kan dekke  utgifter            til  stein/andre tilleggstjenester                                + 6 132,-   

 

 Transportstøtte fra NAV kan tilkomme ved lengre transport distanser. Denne søknad ordnes av Byrået.

 Da betales kun en egenandel på kr. 2399,-

 

Eksempel på andre produkter, tjenester og utlegg:

Solister
Blomster
Annonsering i flere aviser
Ventetegn (trekors på graven)
Kommunale avgifter
Minnesamvær
Gravstein/inskripsjon

  •  

Midtfylket Begravelsesbyrå AS
post@midtfylketbegravelse.no  -  www.midtfylketbegravelse.no