Døgnvakt 93043650

En begravelse/bisettelse kan oppleves som svært kostbar. Vi ønsker med dette å sette våre kunder inn i hva som ligger bak en faktura etter endt oppdrag. 


Flere av postene på en faktura er direkte utlegg til leverandører (avisannonser, blomster, solist osv.), andre poster innebærer kjøp av varer (kiste, blomster, donasjonskasser, forbruksmateriell, osv.) 
NAV gir en behovsprøvd gravferdsstønad på inntil kr. 23990,-, basert på avdødes siste ligningspapirer. (Dette forutsetter at avdødes formue er mindre enn kr. 23990,-)Se NAV sine nettsider for utfyllende informasjon. Vi er behjelpelige med å sende søknad.

 

Dette er våre priser (pr. 1/9-2019)

Standardposter:

Administrasjonskostnader (påkrevede dataprogram, telefon, kontormateriell, kjøring osv.) kr. 2395,-.
Honorar (samtalen med pårørende) kr. 2470,-. (mva. fri)
Assistanse seremonidagen kr. 5560,-. (mva.fri)


Andre priser:

Avisannonse ca. kr. 1500 - 2000,-. (Aftenposten ca. dobbel pris av lokalavisene)
Takkeannonse ca. kr. 356 - 1030,-.
Kiste kr 3900,- - 44600,-. Eks: Standard hvit kiste kr. 8310,-. Trehvit kiste kr 9915,-.
Klargjøring av kiste kr. 0,- - 830,-
Forbruksmateriell/utstyr i kiste kr. 1365 -2050,-. (forbr.materiell ved stell/nedlegg i kiste, klær, pute, teppe osv.)
Sanghefter med motiv 50 stk. kr. 940,- deretter kr 8,- pr. stk.
Sanghefter med bilde 50 stk. kr. 1140,- deretter kr 9,- pr. stk.
Sanghefter eksklusive 50 stk. fra kr. 2020,-
Transport kr. 2399,- (egenandel. NAV dekker transport over 20 km. Mva. fri)
Solist/musiker fra kr. 2200,-.
Kondolanseprotokoll kr. 320,-.
Donasjonskasse, engangs kr. 125,- pr stk.
Stell og nedlegging i kiste kr. 998,- (mva.fri)
Assistent ved stell og nedlegg kr. 690,- (mva.fri)
Levende lys, kirke Fra kr. 140,-. (Eggedal kirke/Åmot kirke kr 480,- pga. mange lys)
Ventetegn eksklusivt (trekors) med navnskilt kr. 710,-
Opprette minneside på nett kr. 0,-
 
Alle begravelsesbyråer er forpliktet til å gi prisoverslag på oppdrag

 

 Minimum og maksimumspriser i henhold til prisforskriften:

 

Produkt/tjeneste Minimum kr. Maksimum kr.
     
Kiste komplett 3900,- 44600,-
Nedlegg i kiste 998,- 1688,-
Transport x1 2272,- 2272,-
Seremoni mannskap 3360,- 5560,-
Salmeark 50 stk. 940,- 2020,-
Byråets honorar 1885,- 2470,-
Administrasjonskostnader 1380,- 2395,-
Annonse Bygdeposten (75mm) (150mm) 1556,- 3112,-
Pyntedekorasjoner i kirke/seremonirom 800,- 1800,-
Levende lys 140,- 480,-
Totalt 17531,- 66397,-

 

Eksempel på andre produkter, tjenester og utlegg:

Solister
Blomster
Annonsering i flere aviser
Ventetegn (trekors på graven)
Kommunale avgifter
Minnesamvær
Gravstein/inskripsjon

Midtfylket Begravelsesbyrå AS
post@midtfylketbegravelse.no  -  www.midtfylketbegravelse.no